เพียงคุณสแกน QR-Code เข้าร่วมกลุ่ม ไม่พลาดข่าวสาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MAYDAY
2020-10-21 10:35:50

ทาง Line เพียงคุณสแกน QR-Code เข้าร่วมกลุ่ม ไม่พลาดข่าวสาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MAYDAY จะพบกับ ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับข้อพึ่งระวังและมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 ข่าวสารล่าสุดจากชุมชนผู้ย้ายถิ่น แบบตรวจประเมินโรคโควิค-19 ด้วยตัวเองความช่วยเหลือจากชุมชนผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
@mayday-mm ภาษาเมียนมาร์
@mayday-la ภาษาลาว
@mayday-kh ภาษาเขมร