ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วม”งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จ.เชียงราย ประจำปี 2563

รายละเอียด

เพียงคุณสแกน QR-Code เข้าร่วมกลุ่ม ไม่พลาดข่าวสาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MAYDAY

รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม

คณะ Working group เข้าพบขอรับคำปรึกษา โครงการ Child Safe Friendly Tourism

รายละเอียด

ระดมความคิดเพื่อเตรียม จัดงานรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

รายละเอียด

FOCUS จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
การค้ามนุษย์

รายละเอียด